Nie dla wycinki Lasu Łęgowego w Przegorzałach!

autor

Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody przesłało nam ważną informację.A ważnymi informacjami dzielimy się chętnie.

Po publikacji odpowiedział na nią rzecznik RZGW, który w mocnych słowach odniósł się do treści listu krakowskich aktywistów. Odpowiedź znajdziecie TUTAJ

Oto komunikat TNROP w całości:

W środę 13 maja, godzina 9.00 rano zapraszamy na protest przeciwko wycince lasu łęgowego pod siedzibą Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Krakowie ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22. Zapraszamy.

Ubieramy się na zielono. Las Łęgowy proponuje oprawę protestu:

– zrób sobie gałęzie z rąk (np.: rękaw z zielonych leginsów, plus rękawiczki z liśćmi z papieru)

– mile widziane hasła i transparenty.

Nadrzeczne lasy łęgowe są najbogatszymi w gatunki roślin i zwierząt europejskimi zbiorowiskami leśnymi. Swoim wyglądem, z gęstym podszytem i plątaniną pnączy, praktycznie nie do przebycia w lecie, bardziej przypominają tropikalną dżunglę niż europejski las. Łęgi wierzbowo-topolowe to dzisiaj w Polsce ogromna rzadkość. Szacuje się, że zachowały się na obszarze mniejszym niż 5% pierwotnego areału, a w swej postaci dojrzalej mniej niż 1% i są zagrożone całkowitym zanikiem.

Na terenie Krakowa taki las łęgowy zachował się pomiędzy Salwatorem a Przegorzałami.

Łęg w Przegorzałach jest przykładem wspaniałej dzikiej, nie ujarzmionej przyrody. Teren na którym rośnie nie nadawał się do wykorzystania gospodarczego przez ludzi (liczne wykopy po pobraniu ziemi do budowy wałów, oczka wodne, systematyczne wylewy Wisły) i dzięki temu same obsiały się tu wierzby i topole. Wyrósł wspaniały las łęgowy z ponad 50-letnimi drzewami. Las wyjątkowo cenny: jest lasem naturalnym, posiada bardzo dużą wartość biocenotyczna i krajobrazową.

Jego wielką atrakcją są z pewnością ptaki. Łęg w Przegorzałach jest ważnym ogniwem w korytarzu ekologicznym Polski jakim jest Wisła. Jest miejscem odbywania lęgów, żerowania i schronienia podczas wędrówek ptaków. Na terenie tym występuje ok. 60 gatunków ptaków, w większość objętych ochroną gatunkową. Wśród nich znajdują się derkacz, krogulec oraz dzierzba gąsiorek gatunki chronione Dyrektywą Ptasią Unii Europejskiej. Oprócz ptaków występują tutaj chronione płazy, gady, bobry, wydry i zwierzęta nie podlegające ochronie gatunkowej (sarny, zające, lisy).Niezaprzeczalnym atutem tego terenu są walory krajobrazowe, a zwłaszcza 15 oczek wodnych. Łęg zwierzyniecki pełni również inne ważne funkcje. Jest wykorzystywany w celach wypoczynkowych, estetycznych. Las ten jest także idealnym miejscem do prowadzenia edukacji ekologicznej.

Po raz pierwszy las był poważnie zagrożony w 1997 r. kiedy to Okręgowa Dyrekcja Gospodarki Wodnej przystąpiła do jego wycinki i tylko zdecydowana postawa organizacji ekologicznych spowodowała pozostawienie lasu. Dzisiaj nie ma żadnych wątpliwości, że las jest cenny przyrodniczo. Niestety, pomimo zawartych w „Programie ochrony środowiska dla miasta Krakowa” oraz „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Krakowa” informacji o walorach
przyrodniczych i konieczności objęcia terenu ochroną, wniosek organizacji ekologicznych o objęcie lasu ochroną nie doczekał się realizacji.

Ile są warte zapewnienia urzędników?

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie pomimo wcześniejszych zapewnień o pozostawieniu lasu łęgowego w Przegorzałach, zamierza go wyciąć!

Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa pomimo deklaracji o objęciu lasu ochroną w formie użytku ekologicznego nie zrobił nic!

13 maja 2015 w siedzibie RZGW w Krakowie ul. Piłsudskiego 22 odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne w sprawie wycinki drzew.

Przyjdźmy i wyraźnie powiedzmy, że nie zgadzamy się na tę wycinkę! PRZYCHODZIMY NA GODZ. 9.00 i przez godzinę demonstrujemy przed RZGW a potem idziemy na spotkanie.

Dlaczego taka godzina? Ponieważ w Polsce urzędnicy organizują spotkania konsultacyjne w tygodniu, w godzinach pracy, aby czasem nie przyszli na te konsultacje mieszkańcy bo mogą mieć inne zdanie.

https://www.facebook.com/events/1578520112421821/1579733895633776/ – NIE DLA WYCINKI LASU ŁĘGOWEGO W PRZEGORZAŁACH

https://www.facebook.com/ObronmyLasLegowy?fref=ts – Obrońmy Las Łęgowy

Ilustracja w nagłówku: Cecylia Malik.

Tags:

Komentarze

Dodaj komentarz