AMW o zakazie wejścia do Fortu Bronowice i przyszłości

autor

Tydzień temu pisaliśmy o tym, że Zielone Bronowicy chciały urządzić zwiedzanie Fortu nr 7, ale zarządzająca terenem Agencja Mienia Wojskowego nie wydała zgody. Powodem miała być m. in. troska o życie i zdrowie zwiedzających. Choć organizatorzy mówili raczej, że kwestią jest to, że jak ludzie zobaczą Fort to się w nim zakochają. Tak jak my się zakochaliśmy.

<!–Ads2–>

Ten tekst znajdziecie tutaj:

Post użytkownika Krowoderska.pl.

W odpowiedzi AMW przysłała list, w którym potwierdza, że za odmową stała troska o zdrowie mieszkańców i pisze o własnych stanowisku oraz trosce o właściwe zagospodarowanie Fortu nr 7. List publikujemy w całości.

Oto on:

W odpowiedzi na prośbę skierowaną do Oddziału Terenowego AMW w Krakowie przez Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Bronowic, Panią Barbarę Miszczyk, dotyczącą umożliwienia wejścia na teren Fortu VII Bronowice

grupy miłośników Twierdzy Kraków i mieszkańców Dzielnicy VI Bronowice Agencja przedstawiła swoje stanowisko dotyczące tej inicjatywy.

W odpowiedzi zawarto, między innymi, następujące fakty:

1. Obiekt nie mógł być udostępniony do zwiedzania z uwagi na jego stan i zużycie techniczne oraz brak stosownych zabezpieczeń. Na terenie nieruchomości brak jest również wyznaczonych tras.

2. Część nieruchomości stanowi teren niezagospodarowany, który w znaczącym stopniu utrudnia dostęp do obiektu i może narazić uczestników na niebezpieczeństwo ewentualnego wypadku.

3. Część pomieszczeń zlokalizowanych na terenie nieruchomości pozostaje nadal w rękach dotychczasowego dzierżawcy, który przechowuje tam swój majątek.

4. Teren byłego kompleksu wojskowego jest nadal częściowo wykorzystywany przez stronę wojskową i pozostaje strzeżony.

5. AMW wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Towarzystwa Przyjaciół Bronowic zaproponowała, by w uzgodnionym terminie, za zgodą i w obecnośc ipracowników AMW, umożliwić wejście w dostępne i bezpieczne obszary fortyfikacji wybranym przedstawicielom Towarzystwa.

Warto również zwrócić uwagę na kluczowe dla sprawy aspekty związane z przyszłością Fortu:

1. Przyszłe zagospodarowanie samego fortu oraz terenu przyfortecznego – nastąpi zgodnie z zapisami ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 roku oraz wytycznymi Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Fort 7 Bronowice, który stanowi część twierdzy Kraków, objęty jest wpisem do rejestru zabytków, dlatego też wszelkie ustalenia związane z możliwościami jego adaptacji i wykorzystania muszą zostać uzgodnione z władzami konserwatorskim, i takie właśnie działania są przez Agencję Mienia Wojskowego na bieżąco prowadzone. Potencjalny inwestor będzie zobligowany do uzgodnienia z konserwatorem zabytków programu zagospodarowania i użytkowania samego obiektu oraz terenu wokół fortu.

2. Część nieruchomości (ok. 2,2 ha terenów które bezpośrednio sąsiadują z zabudową jednorodzinną) w ramach trwałego zarządu została już przeznaczona do zagospodarowania przez Prokuraturę Apelacyjną i AMW nie będzie miała na koncepcję zagospodarowania tej części nieruchomości żadnego wpływu.

3. Krakowski Oddział Terenowy AMW działa zgodnie z literą prawa, na podstawie zgód, zarówno na podziały geodezyjne jak i na sprzedaż tej nieruchomości. Każde z działań podejmowanych przez Agencję realizowane jest z przeświadczeniem, że Fort jako obiekt o charakterze historycznym, nawet po jego sprzedaży powinien pozostać dostępny dla mieszkańców Krakowa. Świadczy o tym m.in. dokonany podział geodezyjny, dzięki któremu do oferty sprzedaży fortu dołączono działkę bezpośrednio przylegającą do ul. Rydla. W związku z tym teren fortu zyska lepsze połączenie komunikacyjne, tworząc tzw. taras widokowy oraz stanie się bardziej dostępny, również poprzez wyznaczone miejsca parkingowe czy powierzchnię na usługi towarzyszące.

4. Kwestia utrzymania fortu oraz jego rewitalizacji uzależniona jest w dużej mierze od przeznaczenia jego części na funkcje komercyjne.

Wytyczne konserwatorskie wskazują możliwości zagospodarowania obiektu na cele hotelowe, części pod działalność kulturalną (galerie, centrum wystawiennicze) oraz jako funkcję towarzyszącą – gastronomię. Warto wziąć pod uwagę fakt, że znalezienie nowego właściciela z pewnością będzie miało pozytywny wpływ na przyszłość tego obiektu.

5. Na pozytywnym rozstrzygnięciu przetargu, powinno zależeć również mieszkańcom Bronowic, ponieważ to właśnie potencjalny inwestor, który przeznaczy środki pieniężne na renowację i adaptację tego fortu jest szansą na przywrócenie mu dawnego blasku. Warto przy tym podkreślić, że każda planowana zmiana czy ingerencja w historyczny układ przestrzenny nie może się odbyć bez zgody konserwatora zabytków.

Komentarze

  1. Wejście na teren fortu „Bronowice/Za Rzeką” organizowane było już w ramach:
    1) Rajdu Twierdzy Kraków
    2) Dni Dziedzictwa
    Wtedy stan techniczny fortu nie był przeszkodą …

Dodaj komentarz

Ostatnie w kategorii "Bronowice i Mydlniki"

Mydlniki świętują

Rada Dzielnicy VI, SM Grodzka, SP 138 oraz Klubu Kultury Mydlniki zapraszają
filipiny blog filipiny ceny siquijor island
Idź na górę